Voordelen adiabatische koeling

De voordelen van adiabatische koeling

De duurzaamste en milieuvriendelijkste koeling en ventilatie beschikbaar

Adiabatische koeling, met name de tweetraps technologie, zorgt voor de meest duurzame en milieuvriendelijke koeling en ventilatie die beschikbaar is voor productiefaciliteiten, distributiecentra en kantoorgebouwen. 

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende voordelen van (tweetraps) adiabatische koeling. 


Optimale binnenluchtkwaliteit 

Een werkomgeving die vaak wordt geventileerd en voorzien is van voldoende frisse buitenlucht is een gezonde werkomgeving, met een laag ziekteverzuim en vaak een hogere productiviteit. 

Adiabatische koeling gebruikt 100% verse en gefilterde buitenlucht om een gebouw of ruimte te koelen. Dit verbetert de kwaliteit van de binnenlucht aanzienlijk, vooral in vergelijking met conventionele airconditioning, waarbij de warme, vervuilde binnenlucht vaak wordt gerecirculeerd. 


Optimale luchtvochtigheid

De gepatenteerde tweetraps adiabatische technologie zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad tussen 40 en 70%. Deze vochtigheidsgraad bevordert de bescherming tegen virussen en zorgt voor het nodige comfort voor keel, neus en ogen.

Voor meer informatie over dit bijzondere voordeel, lees onze blog: Zo zorgt tweetraps adiabatische koeling voor optimale luchtvochtigheid


Energiezuinige klimaatbeheersing

De tweetraps adiabatische koeling van Oxycom is zeer efficiënt in zijn energieverbruik. Het IntrCooll-systeem gebruikt slechts 10% van de energie die door mechanische koeling wordt gebruikt om een ruimte of gebouw effectief te koelen. 95% van de koelcapaciteit wordt geleverd door het natuurlijke proces van waterverdamping. De lage weerstand van de componenten in combinatie met zeer zuinige gelijkstroomventilatoren zorgen voor een hoog rendement en een laag energieverbruik. De motor-aangedreven ventilator die het adiabatische proces regelt heeft 1 kWh elektriciteit nodig en levert tot 40 kWh koelvermogen. Ter vergelijking: traditionele airconditioners hebben 1 kWh nodig en produceren slechts 3 kWh koelvermogen.

Op warme dagen neemt de koelefficiëntie van het tweetraps adiabatische koeling toe. Warmere temperaturen zorgen voor meer vocht in de lucht, waardoor het systeem meer water kan verdampen. En hoe meer water er verdampt is, hoe meer koelvermogen het systeem kan leveren, zonder het energieverbruik te verhogen.

LinkedIn - man smiling


Een comfortabele werkomgeving

Een te warme werkomgeving zal leiden tot ongelukkige werknemers die moeite hebben met de concentratie en productiviteit. Onderzoek van UC Berkeley - "The impact of ventilation on productivity" - heeft aangetoond dat de productiviteit met ongeveer 2% daalt voor elke graad boven de 22℃. Het unieke tweetraps adiabatische koelsysteem van Oxycom, de IntrCooll, kan de lucht tot 20℃ onder de buitentemperatuur afkoelen. Hierdoor krijgt de ruimte, de hal of het gebouw een comfortabele en productieve werkomgeving. 

Meer informatie over IntrCooll

Milieuvriendelijke optie

Adiabatische koeling is de meest milieuvriendelijke koeltechniek ter wereld. Een belangrijk voordeel van adiabatische koeling is dat het gebruik maakt van water als koelmiddel. Er worden dus geen schadelijke koelmiddelen gebruikt die de ozonlaag kunnen aantasten.

Omdat de tweetraps adiabatische koeling zeer weinig elektriciteit verbruikt, heeft het systeem een zeer lage CO2-voetafdruk. Oxycom's IntrCooll voldoet nu al, of beter gezegd, overtreft de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs voor koelinstallaties in 2050. De GWP (Global Warming Potential) van de IntrCooll is vrijwel nul. 

Milieuvriendelijke airconditioning


Energie-Investeringsaftrek

Aangezien adiabatische koeling een bewezen duurzame koeltechniek is, komen verdampingskoelsystemen in Nederland in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Dit kan resulteren in een netto voordeel van 11% op de gehele investering. In andere landen zijn er ook vaak lokale subsidies voor duurzame technieken, zoals adiabatische koeling. 


Adiabatische koeler vs. traditionele airconditioning

Een adiabatische koeler is veel energiezuiniger dan een traditionele airconditioner. De EER van de IntrCooll gaat tot 40, terwijl de EER van een conventionele airconditioner een factor 10 lager is. Bovendien dalen de prestaties van airconditioners drastisch vanaf 25℃ en al helemaal als er ook nog eens ventilatie wordt toegevoegd; als gevolg daarvan zal de COP aanzienlijk afnemen. Hierdoor neemt het energieverbruik drastisch toe om de gewenste temperatuur te bereiken. Zoals hierboven te lezen is, zal bij een adiabatische koeler de koelcapaciteit alleen maar verhogen wanneer de temperatuur stijgt, zonder het energieverbruik te verhogen. 

Verschil airconditioner en adiabatische koeling

De grafiek toont een voorbeeld van de enorme verschillen tussen de EER van de IntrCooll tweetraps adiabatische koeler en een conventionele airconditioningsysteem. Hoe hoger de buitenluchttemperatuur, hoe groter het verschil tussen de EER van een tweetraps adiabatische koeler en een traditionele airconditioner.

Canon casestudy adiabatische koeling

Een comfortabel en duurzaam werkklimaat met IntrCooll

Canon Production Printing Nederland zag dat ze het binnenklimaat moesten verbeteren om een gezonde en productieve werkomgeving te bieden. Met het duurzame koel- en ventilatiesysteem van Oxycom, IntrCooll, heeft Canon Production Printing Nederland een stabiel en optimaal werkklimaat kunnen creëren voor hun medewerkers.

Gerelateerde blogs

Toon alle blogs
IntrCooll ventilator

3 redenen waarom optimaal ventileren cruciaal is

Dit blog gaat dieper in op de consequenties van slecht geventileerde (werk)ruimtes en biedt een simpele oplossing op dit probleem tegen te gaan. 

Lees dit blog
Adiabatische koeling verdamping

Adiabatische koeling: wat is het en hoe kunt u er gebruik van maken?

Bij de woorden 'klimaatbeheersing' denkt men direct aan s airconditioning. Er zijn echter andere methoden om het binnenklimaat te beheersen. In dit blog bespreken we tweetraps adiabatische koeling en de voordelen van deze koelmethode. 

Lees dit blog
Advantages of evaporative cooling

Acht zorgen over adiabatische koeling opgehelderd

In dit blog hebben we acht van de meest voorkomende  misvattingen over adiabatische koeling opgesomd en opgehelderd. 

Lees dit blog

Terug naar overzicht:

Adiabatische koeling