Privacy policy

U deelt persoonsgegevens met ons. U mag er vanuit gaan dat we daar bij Oxycom zorgvuldig mee omgaan. Wat we hiermee bedoelen leest u in onze privacyverklaring. 

 

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Wij wijzen u erop dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verzamelen en gebruiken om met u een overeenkomst te kunnen afsluiten en uitvoeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen van wie wij goederen en/of diensten afnemen. Als u een (potentiële) klant van ons bent, gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, om te kunnen vaststellen aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst moet voldoen, om goederen te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren, facturen te kunnen sturen en om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Als u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer bent, zijn uw persoonsgegevens ook nodig voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Bij aankopen willen wij u kunnen melden aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst volgens ons moet voldoen zodat wij u een offerteaanvraag kunnen sturen of een bestelling bij u kunnen plaatsen. Ook hebben wij deze gegevens nodig om uw facturen te kunnen betalen en om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of te weinig persoonsgegevens aan ons verstrekt, is het mogelijk dat wij de eerder genoemde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
In verband met de uitvoering van een mogelijke overeenkomst met u, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden die onderdelen, materialen en producten aan ons leveren of die in opdracht van ons werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij serverruimte waarop (delen van) onze in- en verkoopadministratie worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens zijn daar onderdeel van. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de daarbij behorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij onze nieuwsbrief versturen via een e-mailmarketingdienst worden uw persoonsgegevens uiteindelijk ook gedeeld met de aanbieder van deze dienst.

Marketing
Als u ons daartoe toestemming heeft gegeven, bewaren en gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om u in de toekomst via e-mail persoonlijk te informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hiervoor een aanbieding te doen. Wij maken gebruik van Mailchimp. Elke keer als wij u een mail sturen die een reclame-uiting bevat, bieden wij u de mogelijkheid u af te melden voor deze e-mailservice met behulp van de uitschrijflink onderaan elke mail.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oxycom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oxycom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Mocht u meer willen weten over welke cookies wij specifiek plaatsen dan kunt u hierover contact opnemen via marketing@oxy-com.com. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Heeft u bij ons een offerte aangevraagd maar bent u nog geen klant van ons, dan vernietigen wij uw gegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact. Hebben wij echter ooit van u een offerte ontvangen maar zijn wij geen klant van u geworden, dan worden uw persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar na ons laatste contact verwijderd. Bent u klant van ons of wij klant van u, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot zeven jaar na afloop van het financiële boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig werd uitgevoerd. Deze periode van zeven jaar komt overeen met de verplichte bewaartermijn van onze administratie voor de Nederlandse Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Als daar reden toe is, kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden daarin te corrigeren. U heeft ook het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te vernietigen of het gebruik ervan te begrenzen. U kunt bovendien bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevensbestand aan u te overhandigen of de betreffende gegevens over te dragen aan een derde partij. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: Roos Reinders, Online Marketing Manager (marketing@oxy-com.com). Ten slotte kunt u contact met ons opnemen met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en het gebruiken van uw persoonsgegevens.