Realiseer een Paris Proof klimaat in uw productiefaciliteit

3 min. lezen - gepubliceerd op juli 14, 2020

Vanaf februari 2020 hebben alle UNFCCC-leden het akkoord van Parijs ondertekend; de langetermijndoelstelling van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. In overeenstemming met dit akkoord moeten de productiefaciliteiten hun CO2-uitstoot en daarmee hun energieverbruik verminderen.

In deze blog bespreken we het Akkoord van Parijs, gaan we dieper in op wat het betekent om uw productiefaciliteit Paris Proof te maken en leggen we uit hoe dit kan worden bereikt.

De risico's van de opwarming van de aarde verminderen

De doelstellingen van het Akkoord van Parijs zijn gericht op een aanzienlijke vermindering van de risico's en gevolgen van de klimaatverandering. Het akkoord heeft als doel de opwarming van de aarde te verminderen. Onderdeel van het Akkoord van Parijs zijn de zogenaamde 20/20/20-doelstellingen:

  • 20% reductie van de CO2-uitstoot
  • 20% toename van het marktaandeel in hernieuwbare energie
  • 20% minder energieverbruik
De overeenkomst is geschreven als een stimulans voor en aanjager van het afstoten van fossiele brandstoffen.

 

Parijs Proof: vermindering energieverbruik

Op basis van het Akkoord van Parijs heeft de Dutch Green Building Council een plan opgesteld - Paris Proof. Dit plan bevat aanbevelingen voor (bestaande) commerciële gebouwen om het energieverbruik te verminderen.

Energieverspilling treedt op wanneer energieverbruikende installaties, apparaten of processen niet efficiënt functioneren. Verschillende studies hebben aangetoond dat het energieverbruik in commerciële gebouwen veel hoger is dan men op basis van de beschikbare technologie zou verwachten. Uit een onderzoek van TNO en Halmos Adviseurs in Nederland blijkt dat een energiebesparing van 20% kan worden bereikt door de prestaties van de installatie te verbeteren. Uit het onderzoek bleek ook dat 70% van de klimaatinstallaties niet goed functioneert. Er is dus een aanzienlijk energiebesparingspotentieel in verband met de operationele energieverspilling in commerciële gebouwen.

Duurzame klimaatbeheersing in productiefaciliteiten

Door de opwarming van de aarde, en oorzaak hiervan, zoeken productiefaciliteiten over de hele wereld naar nieuwe manieren om hun werknemers voldoende koeling en ventilatie te bieden. Aangezien traditionele koeltechnologieën veel energie kosten, zullen modernere koeltechnologieën die aanzienlijk minder energie verbruiken, meer aandacht moeten krijgen.

Één van deze nieuwere koeltechnologieën staat bekend als verdampingskoeling, een techniek die gebruik maakt van water als koelmiddel. De gepatenteerde tweetraps verdampingskoeltechniek van Oxycom maakt gebruik van het natuurlijke principe van waterverdamping om verse lucht die in een gebouw wordt geventileerd te koelen. Het grote voordeel van deze technologie is dat er bijna geen energie nodig is, omdat 95% van de koelcapaciteit wordt geleverd door het natuurlijke proces van waterverdamping. De ventilator die het verdampingsproces regelt, heeft 1 kWh elektriciteit nodig en levert tot 40 kWh koelvermogen en vrije ventilatie. Ter vergelijking: traditionele airconditioning heeft 1 kWh nodig om zonder ventilatie slechts 3 kWh koelvermogen te produceren.

In vergelijking met traditionele koelsystemen gebruikt Oxycom's tweetraps verdampingskoelingstechnologie slechts 10% van de energie om een productiefaciliteit effectief te koelen. Dit betekent dat er 90% energie wordt bespaard bij gebruik van de tweetrapsverdampingstechnologie. Bovendien gebruikt Oxycom's koeltechnologie zo weinig energie dat deze gekoppeld kan worden aan zonnepanelen.

IntrCooll overtreft ruimschoots de eis voor 2050, zoals vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs:

Akkoord van Parijs Oxycom* Cases IntrCooll Std.:
Gemiddelde interne warmtebelasting 0,9 kW x 800 koeluren: 600m²= 1,2 kWh/m².
Medium interne warmtebelasting 0,9 kW x 800 koeluren: 500m²= 1,4 kWh/m².
Hoge interne warmtebelasting 0,9 kW x 800 koeluren: 400m²= 1,8 kWh/m².
** Case IntrCooll Std. inclusief warmteterugwinning: 4.350 kWh : 600m2 = 7,25 kWh/m².

Tevens komt de IntrCooll in aanmerking voor de EIA (Energie-Investeringsaftrek) regeling in Nederland.

Voor meer informatie over Oxycom's duurzame koeltechnologie, lees onze blog "Duurzame koeling: koel uw fabriek met Oxycom’s technologie" of bezoek onze website.

Kansen en uitdagingen voor energie-efficiënte klimaatbeheersing

Wij beseffen dat productiefaciliteiten voor de uitdaging staan een binnenklimaat te creëeren dat gunstig is voor hun werknemers. Vooral omdat het veel energie kost om zo'n klimaat te creëren met traditionele klimaatbeheersing, terwijl productiefaciliteiten hun energieverbruik juist moeten beperken. 

Uitdagingen en kansen duurzaam klimaatDownload ons whitepaper "Uitdagingen en kansen voor energie-efficiënte klimaatbeheersing", en ontdek hoe u een comfortabel en duurzaam binnenklimaat creëert in uw productiefaciliteit.

 

Download whitepaper

 

 

Picture of Roos Reinders
gepubliceerd op juli 14, 2020

Roos Reinders

"De zichtbaarheid van Oxycom online vergroten geeft een kick omdat onze producten de wereldwijde ecologische footprint reduceren."

Terug naar nieuws

Krijg inzicht in de branche en verdiep je kennis.

Ontvang updates per e-mail