Oxycom volgt de C-PARIS formule om de wereldwijde ecologische voetafdruk te verkleinen

4 min. lezen - gepubliceerd op maart 25, 2022

Uit de publicatie van het zesde klimaatrapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wordt duidelijk dat onze planeet in een ongekend tempo aan het opwarmen is. Om deze crisis af te wenden, is er een toegenomen vraag naar dringende systemische verandering door verschillende belanghebbenden in verschillende sectoren. De SDG's vormen de leidraad voor deze systematische transformatie.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) vormen al sinds de oprichting een essentieel onderdeel van Oxycom's missie. Met onze uiterst innovatieve, natuurlijke koelsystemen zijn wij pioniers op het gebied van innovatieve adiabatische klimaatoplossingen om de wereldwijde ecologische footprint benodigd voor het koelen, ventileren en verwarmen van gebouwen te reduceren.

Oxycom volgt en draagt bij aan alle 17 SDG's, maar draagt voornamelijk bij aan 6 van de 17 SDG's die belangrijk zijn voor het bereiken van een duurzame toekomst voor de 3P's (people, planet en profit). Deze blog beschrijft hoe Oxycom zich inzet voor deze zes SDG's. De zes SDG's worden afgekort als C-PARIS:

C- Klimaatactie (SDG 13)

P- Partnerschap om de doelstellingen te bereiken (SDG 17)

A- Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)

R- Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

I- Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)

S- Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

 

C- Klimaatactie (SDG 13)

Tijdens de COP26 erkenden 120 wereldleiders dat de alarmerende impact van menselijke activiteiten heeft geleid tot een opwarming van ongeveer 1,1 °C, die nu al in elke regio voelbaar is. We hebben een nieuwe mindset en innovatieve klimaatoplossingen nodig om de klimaatcrisis te voorkomen.

Oxycom's producten zijn ontworpen voor klimaatactie als het gaat om de reductie van CO2-uitstoot, een toename van het marktaandeel en een toename in duurzame energie-efficiënte oplossingen. Met haar duurzame klimaatbeheersingssystemen transformeert Oxycom de HVAC-industrie.

P- Partnerschap om de doelstellingen te bereiken (SDG 17)

Het revitaliseren van de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden is de kern van SDG 17, die ook bekend staat als Partnerschap om de doelstellingen te bereiken. SDG 17 is een van de fundamentele SDG's waarbij het gaat om het bieden van steun aan ontwikkelingslanden, het versterken van samenwerking en wereldwijd partnerschap met als doel een gedeelde visie over een duurzame toekomst voor iedereen.

Oxycom gelooft in de kracht van samenwerken en werkt nauw samen met installateurs en partners die onze visie delen. Van Amerika tot Australië, Oxycom heeft partners op alle continenten om haar missie naar een emissieloze wereld te vervullen.

A- Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)

Klimaatwetenschappers voorspellen dat traditionele airconditioning in 2100 maar liefst 0,5 °C bijdragen aan de stijgende wereldtemperaturen. Volgens het Project Drawdown, kan koelmiddelenbeheer - een van de meest effectieve klimaatoplossingen - tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 57,7 gigaton verminderen. Het is zelfs efficiënter dan het herstellen van tropische regenwouden of windturbines op het vasteland.

Het garanderen van toegang tot betaalbare, schone en duurzame energie is een overkoepelende doelstelling van SDG 7 en de missie van Oxycom. De innovatieve, energie-efficiënte en duurzame klimaatbeheersingssystemen van Oxycom garanderen een energiebesparing tot wel 90% vergeleken met conventionele airconditioning.

R- Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

Consumptie en productie stimuleren de economische groei, maar leiden ook tot milieuverontreiniging, ontbossing, plasticvervuiling, het uitsterven van plant- en diersoorten, enzovoort. Als we onze natuurlijke hulpbronnen op de huidige manier blijven gebruiken, hebben we naar schatting drie planeten nodig om genoeg natuurlijke hulpbronnen te leveren om de verwachte wereldbevolking van 9,6 miljard in 2050 in stand te houden.

Voor een verantwoord gebruik en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen heeft Oxycom de IntrCooll ontwikkeld om de nadelen van de bestaande directe adiabatische koeltechnologieën te ondervangen. De IntrCooll koelt niet alleen 4 tot 7 °C lager dan de directe adiabatische koeltechnologie, maar bespaart ook tot 30% op het waterverbruik en zorgt voor 100% schone, verse en gefilterde lucht. Op deze manier creëert Oxycom's innovatieve binnenklimaatoplossing een gezonde werkomgeving die de productiviteit en efficiëntie verhoogt.

I- Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9)

Een overkoepelende doelstelling van SDG 9 is het opbouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van duurzame industrialisatie en het stimuleren van innovatie. Er is een dringende behoefte aan het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie om prominente oplossingen te vinden voor economische, sociale en ecologische uitdagingen en zo voor iedereen een betere toekomst te creëren.

Oxycom draagt actief bij aan alle doelstellingen van SDG 9: van het bevorderen tot duurzame industrialisatie tot het upgraden van alle industrieën en infrastructuur voor duurzaamheid. Het is ons doel om schone, innovatieve en duurzame klimaatbeheersing met minder CO2-uitstoot en efficiënter gebruik van hulpbronnen te bieden aan alle industrieën.

S- Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

In de afgelopen decennia vond de grootste stedelijke migratie ter wereld plaats. De snelle verstedelijking heeft niet alleen de dynamiek van steden veranderd, maar draagt ook in grote mate bij aan het "Hitte-eilandeffect" dat leidt tot hoge energiekosten en een hoog energieverbruik, vooral voor airconditioningsdoeleinden.

De missie van Oxycom sluit nauw aan bij de doelstellingen van SDG 11. Bij verdampingskoeling komt proceslucht vrij bij lage temperaturen, wat een positieve impact heeft op het groeiende probleem van "stedelijke opwarming". Om de HVAC-industrie te transformeren en luchtvervuiling en de morbide gevolgen daarvan te verminderen, zet Oxycom zich in om steden veilig, groen en veerkrachtig te maken en zo duurzame groei voor iedereen te bevorderen.

"Bij overheden, bedrijven en particulieren is het bewustzijn over duurzaamheid aanwezig en groeiende, en dat vormt de basis voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  

Bart Reinders, CEO Oxycom

De producten van Oxycom bieden betaalbare, duurzame en comfortabele industriële klimaatbeheersing. Duurzaamheid is verankerd in onze missie en we werken voortdurend en actief aan een emissievrije wereld.

Bezoek onze productpagina voor meer informatie over onze duurzame klimaatoplossingen:

Bezoek onze productpagina

Picture of Alka Khenchi
gepubliceerd op maart 25, 2022

Alka Khenchi

"Meewerken aan de missie van Oxycom geeft voldoening omdat het mij de kans geeft te werken aan een schone en duurzame toekomst voor iedereen."

Terug naar nieuws

Krijg inzicht in de branche en verdiep je kennis.

Ontvang updates per e-mail